0.OBJETE
1.IDENTIFICACIÓ
2.COMUNICACIONS
3.PRODUCTES
4.DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS
5.PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ
6.ENTREGA
7.PREUS, DESPESES I IMPOSTOS
8.FORMES DE PAGAMENT
9.POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT
10.GARANTIA
11.RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
12.ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS
13.LEGISLACIÓ APLICABLE

0.OBJETE

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.utilcentre.com, del que és titular UTILCENTRE SL (d'ara endavant, UTILCENTRE SL).

L'adquisició de qualsevol dels serveis comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

1.IDENTIFICACIÓ

UTILCENTRE SL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: UTILCENTRE SL.
 • El seu nom comercial és: UTILCENTRE SL.
 • El seu CIF és: B62442629.
 • El seu domicili social està a: C/ JOAN ARMENGOL S/N - 08770 SANT SADURNI D ANOIA - BARCELONA (ESPANYA).
 • Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA Tom 33168 Foli 91 Full B224769.

 

2.COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 938913141.
 • E-mail: info@utilcentre.com.
 • Dirección postal: C/ Joan Armengol s/n - 08770 Sant Sadurní d Anoia - Barcelona.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i UTILCENTRE SL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3.PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

UTILCENTRE SL es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, UTILCENTRE SL podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix UTILCENTRE SL es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l'adquisició d'algun dels serveis només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l'USUARI, atorgant per part de UTILCENTRE SL a l'interessat un nom d'Usuari i una contrasenya, els quals l’identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als productes.

Una vegada dins de www.utilcentre.comi per accedir a la contractació dels diferents productes, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.utilcentre.com.

 

4.DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTOS

UTILCENTRE SL pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.utilcentre.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s'hagués esgotat, se l'informarà el client mitjançant correu a la seva adreça electrònica de contacte i/o es realitzarà una trucada al telèfon de contacte al més aviat possible.
De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d'això el consumidor, UTILCENTRE SL podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.
En cas d'indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s'efectuarà pel mateix sistema de pagament pel qual s'hagi realitzat el pagament.

5.PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.utilcentre.com, és necessari que el client sigui major d'edat.

A més caldrà que el client es registri a www.utilcentre.com a través d'un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a UTILCENTRE SL la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privacitat de UTILCENTRE SL.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 1. Triar el producte i agregar al carret.
 2. Afegir zona de lliurament per a l'estimació de despeses de transport.
 3. Introduir adreça d'enviament.
 4. Pago
 5. Recepció de la confirmació digitalment

El contracte serà emmagatzemat pel prestador en els seus sistemes d'informació.
Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per UTILCENTRE SL per correu electrònic.

FACTURACIÓ
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà via correu electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment via correu electrònic per a rebre la factura en paper.

6.ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.
L'àmbit de lliurament recull les següents zones: Nacional i Internacional.

 

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT
1. El lliurament serà directe al consumidor mitjançant missatgeria:

 • Transport nacional: un termini de 24 hores en dies laborables en el cas de tenir els productes en estoc. En cas de no tenir el producte en stoc el termini de lliurament és de 2-3 setmanes de mitja.
 • Transport internacional:Lliurament internacional se li confirmarà al client la forma de lliurament del producte via correu electrònic i/o mitjançant telèfon de contacte.
  El termini màxim de lliurament internacional és de 35 dia/s.

 

 

7.PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.utilcentre.com vindran expressats en Euros tret que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d'impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s'ofereixen a www.utilcentre.com.

 • Els serveis tenen l'IVA inclòs.
 • El tipus d'IVA és del 21% en productes generals, 10% en productes colorants i 4% en llibres.
 • Despeses d'enviament: Seran per compte de l'empresari les comandes nacionals (Peninsula) amb una compra mínima de 150€ i a les illes Balears amb una compra mínima de 300€. Seran per compte de l'empresari els demanats internacions a Portugal i Andorra amb una compra mínima de 300€. Seran per compte del client les comandes nacionals a Ceuta, Melilla i Canàries amb l'obligació d'una compra mínima de 300€. Seran per compte del client els demanats internacions que no siguin a Portugal i Andorra amb l'obligació d'una compra mínima de 300€. L'import de les despeses d'enviament se li comuniquessin al client per telèfon o mitjançant correu electrònic abans de l'acceptació de la comanda per part de l'empresari ja que dependrà el seu cost del destí i volum del producte.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

8.FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a)PEr targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l'import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat

b)Por Transferencia bancaria

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: Entitat: Banc Sabadell. Número de compte: Per a les comandes nacionals ES4600811627550001000309 per a les comandes Internacionals ES4600811627550001000309 BIC: BSABESBB. Havent d'indicar en el moment de realitzar la transferència el nom del client i número de comanda.

c)Mediante domiciliación bancaria

Havent-se d'indicar en la fulla de confirmació de comanda el seu número de compte corrent en la qual haurà de carregar-se la comanda. En cas d'haver de realitzar devolucions de diners, s'abonarà l'import directament en el seu compte.

d)PayPal

A través de PayPal s'autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà gens de diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

9.POLÍTICA DE DEVOLUCIONS i DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d'indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l'art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

 • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
 • Subministrament de béns que després del seu lliurament s'hagin barrejat amb uns altres.

PRODUCTES

El client disposarà d'un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a UTILCENTRE SL sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, UTILCENTRE SL procedirà a la devolució de l'import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l'empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d'aquest document i enviant-lo a l'adreça de correu electrònic de UTILCENTRE SL.

UTILCENTRE SL comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d'aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d'un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.
OBSERVACIONS
En el cas de desistir del contracte , UTILCENTRE SL es farà càrrec de la recollida del producte, corrent el client amb les despeses ocasionades per la devolució del producte.

 

10.GARANTÍA

Els productes adquirits a través de www.utilcentre.com gaudeixen d'un període de garantia de 2 any des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període.

S'exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent a la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.
En els productes de naturalesa duradora, el consumidor tindrà dret a un adequat servei tècnic i a l'existència de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la data en què el producte deixi de fabricar-se, sense que pugui incrementar-se el preu dels recanvis en aplicar-los en les reparacions.

Per a conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

 • Amb el servei d'Atenció al client de UTILCENTRE SL en el número de telèfon 938913141.

 

Per a evitar problemes amb la instal·lació o el maneig del producte comprat, asseguri's d'haver seguit les instruccions d'instal·lació i funcionament contingudes en els manuals d'usuari.

Si així i tot, el producte adquirit no funciona correctament haurà de contactar immediatament amb els serveis d'atenció al client i assistència tècnica del fabricador, o si escau del representant o distribuïdor.

Habitualment els serveis tècnics exigiran que els faciliti les següents dades:

 • Número de factura.
 • Identificació del model concret.
 • Número de sèrie.

 

11.RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s'estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ

UTILCENTRE SL no es responsabilitza per l'ús inadequat dels productes adquirits o la deterioració per causes alienes a la seva fabricació o transport.

12.ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant UTILCENTRE SL el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client bé en el número de telèfon 938913141, bé a través de l'adreça de correu electrònic info@utilcentre.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.