0.OBJETE I ACEPTACIÓ
1.IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
2.CONDICIONS D'ACCES I UTILITZACIÓ
3.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
4.PROCEDIMENTS EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT
5.PUBLICACIONS
6.POLÍTICA DE PRIVACITAT
7.POLÍTICA DE COOKIES

0.OBJETE Y ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.utilcentre.com (en endavant, LA WEB), del que és titular UTILCENTRE SL (en endavant, UTILCENTRE).

La navegació pel lloc web de UTILCENTRE li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de UTILCENTRE, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a UTILCENTRE o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent UTILCENTRE denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

1.IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL UTILCENTRE, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: UTILCENTRE SL.
 • El seu nom comercial és: UTILCENTRE
 • El seu CIF és: B62442629
 • El seu domicili social està a: C/ Joan Armengol s/n - 08770 Sant Sadurni d'Anoia - Barcelona
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tomo 33168 Folio 91 Hoja B224769

 

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 938913141

E-mail: info@utilcentre.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i UTILCENTRE es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

2.CONDICIONS D'ACCES I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, UTILCENTRE pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a UTILCENTRE i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de UTILCENTRE i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de UTILCENTRE o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals UTILCENTRE presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de UTILCENTRE o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de UTILCENTRE o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a UTILCENTRE, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de UTILCENTRE, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre UTILCENTRE i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de UTILCENTRE dels seus continguts o serveis.

UTILCENTRE no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

3.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

UTILCENTRE exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, UTILCENTRE no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, UTILCENTRE declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. UTILCENTRE no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. UTILCENTRE no es responsabilitza de l'establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.PROCEDIMENTS EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a UTILCENTRE identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del UTILCENTRE, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 

5.PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

6.POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: UTILCENTRE SL – NIF: B62442629

Direcció postal: C/ Joan Armengol s/n - 08770 Sant Sadurni d'Anoia - Barcelona

Telèfon: 938913141

Correu electrònic: info@utilcentre.com

Transferències de dades a tercers països.

 • Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.
 • Drive (google), amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Gmail(google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Hotmail (Microsoft), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a UTILCENTRE SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, UTILCENTRE SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a UTILCENTRE SL.

 

 • Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A UTILCENTRE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

 • Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A UTILCENTRE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

6.3. Tractament de les dades personals de clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A UTILCENTRE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Assessoria fiscal i comptable, amb la finalitat de gestió dels rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Si escau, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 

6.4. Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A UTILCENTRE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

6.5. Tractament de les dades personals de comentaris a la pàgina web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A UTILCENTRE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris en la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferencias de datos a terceros países.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 

 

Anàlisi estadística

Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei

El detall de les cookies d'anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació

_gat
_ga
_gid gat_gta
g_UA
1P_JAR

Google Analytics

De tercers

Recullen informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l'origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal concreta des d'on es connecten.

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

GPS
YSC

Analítica
Youtube

Pròpia

Mesuren les reproduccions de vídeos
realitzades per l'usuari
i registra els esdeveniments de “M'agrada”
o “Compartir vídeo”.
També registra una
identificació única en
dispositius mòbils parapermitir el seguiment segons la
ubicació geogràfica per GPS i
els vídeos més recents que s'han
vist en un navegador
específic

Centre de privacitat de Google:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_store _mage-messages

Analítica utilcentre.com

Pròpia

Fa seguiment dels missatges d'error i altres notificacions que es mostren a l'usuari.

En la pròpia pàgina web.

_loc Analítica
ShareThis

De
tercers

Realitza una geolocalització,
dins d'un Estat, les
persones que comparteixen
contingut a través de llocs
de xarxes socials.

https://sharethis.com/
privacy/

 

Tècniques o necessàries

Són aquelles que s'utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació

PHPSESSID

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

S'utilitza per a controlar la sessió de l'usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web.

En la pròpia pàgina web.

mage-cache-sessid

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

El valor d'aquesta cookie dispara la neteja de la caixet local.

En la pròpia pàgina web.

_form_key

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

Serveix per a evitar atacs de tipus CSRF (Cross-Site Request Forgery). És una cookie de sessió pel que s'elimina en tancar el navegador.

En la pròpia pàgina web.

_section_data_ids

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

Facilita la memòria cau de contingut del servidor per fer que les pàgines es carreguin més ràpidament.

En la pròpia pàgina web.

_mage-cache-storage-section-invalidation

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

Facilita la memòria cau de contingut del servidor per fer que les pàgines es carreguin més ràpidament.

En la pròpia pàgina web.

mage-cache-storage

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

Emmagatzema localment el contingut per a un usuari específic

En la pròpia pàgina web.

product_data_storage recently_compared_product_previous recently_compared_product recently_viewed_product_previous _recently_viewed_product _X-Magento-Vary

Tècnica utilcentre.com

Pròpia

Té informació sobre els aneu de productes recentment comparats per a millorar la navegació d'usuari

En la pròpia pàgina web.

uvc

Tècnica
ShareThi
s

De
tercer
s

Actualitza el comptador
supervisant l'ús
compartit de contingut
a través de llocs
de xarxes
socials.

https://sharet
his.com/privac
y/

 

Personalització o preferència

Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien  l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.

El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació

_NID

CGIC

Personalizació google.com

De tercers

Conté un ANEU únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit, el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina  i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

mage-translation-file-version _mage-translation-storage

Preferència utilcentre.com

Pròpia

Emmagatzema el contingut de la pàgina traduït

En la pròpia pàgina web.

section_data_ids

Preferència utilcentre.com

Pròpia

Guarda informació específica del client, com el display de llista de desitjos, informació de checkout, etc

En la pròpia pàgina web.

PREF
VISITOR
_INFO1_
LIVE

Preferència
Youtube

De
tercers

Cookies que emmagatzemen les
preferències de configuració,
tals com idioma preferit,
nombre de resultats de cerca
mostrats per pàgina
o activació del filtre SafeSearch de Google

Centre de privacitat
de Google:
https://policies.google
.com/technologies/co
okies?hl=es

 

 

Publicitària

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, de els espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies publicitàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació

_NID
ANID
CONSE
NT
DV
SNID

Publicitat
google.com

De tercers

Cookies de Google serveixen per a personalitza els  nuncis, per exemple; recordar les teves cerques més recents, les teves interaccions anteriors amb els resultats de cerca o amb la publicitat d'un anunciant i les teves visites al lloc web d'un anunciant.

Centre de privacitat
de Google:
https://policies.google
.com/technologies/co
okies?hl=es

 

 

Nota: Les cookies de tipus 'Pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

 

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies en els següents enllaços:

 

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.